Прозорість та інформаційна відкритість закладу
Дитяча творчість
Безпека та здоровий спосіб життя

Правила прийому до закладу освіти

Необхідні документи для вступу до санаторної школи

Зарахування учнів (вихованців) до санаторної школи оформлюється наказом директора на підставі заяви батьків або інших законних представників учня (вихованця) та таких документів:

  • копії свідоцтва про народження дитини;
  • довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
  • карти профілактичних щеплень, заповненої за формою первинної облікової документації № 063/о "Карта профілактичних щеплень", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
  • висновку шкільної медико-педагогічної комісії;
  • витягу з історії хвороби дитини;
  • індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (для дитини з інвалідністю);
  • висновку лікарсько-консультативної комісії медичного закладу (за наявності);
  • висновку обласного дитячого пульмонолога;
  • особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти окрім дітей, які зараховуються до 1-го класу;
  • копії рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) та інші документи, передбачені чинним законодавством України для цієї категорії дітей

Правила прийому до пансіону-інтернату санаторної школи

Загрузити.

Показання та протипоказання для направлення дітей до санаторної школи

Загрузити.