Прозорість та інформаційна відкритість закладу
Дитяча творчість
Безпека та здоровий спосіб життя
Професія тижня

Технології навчання

Технологія навчання - це шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах предмета, теми, питання. У сучасній українській школі використовують як традиційні технології навчання (пояснювально-ілюстративна, проблемна, програмована, диференційована та ін.), так і нові технології навчання (особистісно-орієнтована, групова, розвивальна, технологія формування творчої особистості, технологія навчання як дослідження, модульно-рейтингова, нові інформаційні технології). Читати

Сучасні освітні технології: Словник вчителя ХХІ сторіччя

"Сучасні освітні технології" Лариса Куликовская

Технології навчання

Серед сучасних педагогічних технологій найбільший інтерес для навчання у школі представляють ті технології, що орієнтовані на групову роботу учнів, навчання у співробітництві, активний пізнавальний процес, роботу з різними джерелами інформації.

Дізнайтеся про:

 • Навчання у співробітництві (collaborative learning)
 • Технології кооперативного навчання (Cooperative Learning)
 • Робота в кооперативних групах за методом Jigsaw
 • Метод проектів
 • Технології проблемного навчання
 • Дослідницький метод
 • Модульне навчання
 • Ігрові технології
 • Метод "мозкового штурму"
 • Інтернет-орієнтовані педагогічні технології
 • Індивідуальне навчання
 • Парне навчання
 • Колективне навчання

Читати