Прозорість та інформаційна відкритість закладу
Дитяча творчість
Безпека та здоровий спосіб життя

PISA: Міжнародна програма з оцінювання освітніх досягнень учнів

Підведено результати у PISA-2018

У 2018 році Україна вперше взяла участь у PISA- найбільшому в світі компетентнісному дослідженні середньої освіти . 600 тисяч підлітків з 80 країн пройшли тестувавння, і серед них були 6 тисяч 15-річних українців. 3 грудня 2019 року об 11 годині за київським часом Україна отримала результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018, що дозволить порівняти національну освітню систему з системами країн, що за розмірами, економічним потенціалом та історичним досвідом подібні до України.

Дослідження PISA визначає рівень володіння трьома компетентностями: читацькою, математичною та природничо-науковою. PISA не перевіряє, чи засвоїли учні программу, а оцінює, чи здатні вони застосовувати знання і навички в житті. Шкала PISA має шість рівнів: 1-й- найнижчий, 2-й - базовий, 3-4-й- достатній, 5-6-й - рівень олімпіадників. Якщо людина не досягла базового рівня в математичній , читацькій та природничій компетентностях, то надалі не зможе якісно взаємодіяти із суспільством. Така людина не бачить існування науки в житті, не може вирішити елементарні життєві завдання і не здатна працювати з текстом.

Експерти із 46 країн світу працюють над тестовими завданнями. PISA не бере до уваги національні навчальні програми , а вимірює рівень компетентностей, адже вимоги на ринку праці є універсальними. PISA навмисне тестує саме 15-річних підлітків, а не учнів певних класів. У 16 років у більшості країн світу завершується обов'язкове шкільне навчання, а отже це певний віковий поріг і рівень зрілості, незалежно від того, чи це дитина 7-го класу, чи студент профтехучилища.

За результатами:
36% підлітків не досягли базового рівня математичної компетентності.
25,9% підлітків не досягли базового рівня з читацької грамотності.
26,4%- не досягли базового рівня природничо-наукової компетентності.

У чому сильні сторонни України?
46,4% досягли рівня 3 і вище з читацької грамотності, 37,9 % - з математики, 43,6% - з природничих наук.

Чим матеріали PISA можуть бути корисні вітчизняному вчителеві / викладачеві?

Міжнародне дослідження якості освіти PISA важливе не лише й не стільки тому, що освітні системи в різних кінцях світу мають можливість побачити досягнення своїх 15 річних учнів / студентів на тлі досягнень їхніх однолітків з інших країн / економік, стільки тому, що воно орієнтоване на оцінювання рівня сформованості грамотності учнів / студентів у визнаних ключових предметних галузях (читанні, математиці та природничо-наукових дисциплінах) на компетентнісних засадах і ставить собі за мету виявлення того, як 15-річні підлітки в різних країнах / економіках здатні застосувати здобуті знання, уміння, навички, ставленняв цілком реальних, життєвих ситуаціях. І саме цим PISA найперше цікава й важлива для вітчизняної школи, яка відповідно до започаткованої у 2016 р. реформи <Нова українська школа> змінює свою парадигму зі знаннєвої на компетентнісну, тобто переоорієнтовується на формування в здобувачів освіти ключових компетентностей для життя, адже "сучасний світ складний. "

Де можна знайти більше інформації про зміст тестів PISA?

Щоб детально ознайомитися зі змістовим аспектом предметних галузей дослідження PISA (читання, математика та природничо-наукові дисципліни), варто звернутися до матеріалів рамкових документів PISA, що оприлюднені на національному вебресурсі "PISA в Україні" , а також до завдань, що представлені в додатку Національного звіту за результатами міжнародного дослідження якості освіти. pisa.testportal.gov.ua.

PISA-2018 в Україні

Із 16 травня в Україні проводився основний етап міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. Фінальна вибірка закладів освіти, які були залучені до дослідження, була сформована міжнародним партнером PISA компанією WESTAT на підставі даних про всі заклади освіти країни, де навчаються 15-річні підлітки. Усього для участі в основному етапі із цих закладів освіти було відібрано 6334 учні/студенти.

За підсумками проведення тестування в усіх відібраних закладах освіти в дослідженні взяли участь понад 90% учнів/студентів від загальної кількості відібраних учасників. Загалом тестування тривало 2 години (120 хвилин) з невеликою перервою після 60 перших хвилин. Тестові зошити містили завдання декількох форматів: на вибір одного з варіантів відповіді, на надання короткої відповіді або розгорнутої відповіді. Кожен учень/студент виконував свій власний варіант (усього варіантів тестових зошитів було 30). Оскільки провідна галузь циклу 2018 року - читацька грамотність, усі учасники виконували тестові завдання, що стосувалися текстів (художніх, інформаційних, пізнавальних). Крім того, одна частина учасників відповідала на завдання, спрямовані на оцінювання математичної грамотності, а інша - природничо-наукової грамотності.

Бліц-опитування, проведене спостерігачами, які перебували на пунктах тестування, свідчить, що учасників зацікавили тестові завдання PISA, зокрема учні/студенти відзначали оригінальність текстів і ситуацій, щодо яких пропонувалися завдання з різних галузей у тестових зошитах. Разом із тим учасники наголошували, що зміст окремих стимулів та завдань для них був складним, через те, що в закладі освіти вони не стикалися з подібним навчальним матеріалом.

Після виконання тестів учасники впродовж 35 хвилин відповідали на питання анкети. Крім учнів/студентів, було проанкетовано також керівників тих закладів освіти, у яких проводилося тестування. Це один із важливих складників дослідження, адже інформація з анкет допоможе простежити зв'язок між тим, як учні виконують завдання PISA, і різними чинниками, які можуть упливати на навчальну успішність (наприклад, міграційні процеси в державі, гендерна політика, соціально-економічне становище учнів/студентів, їхнє ставлення до закладу освіти, використання вчителями різних освітніх практик тощо). Дані анкетування допоможуть реалізувати ще одне важливе, окрім оцінювання читацької, математичної та природничо-наукової грамотності учасників, завдання - вивчення чинників ефективності навчання для вдосконалення освітніх практик.

Звіт за результатами проведення PISA-2018 в Україні буде оприлюднений у грудні 2019 року. Відповідальність за його підготовку покладено на Інститут освітньої аналітики.

http://testportal.gov.ua

Старувало тестування PISA-2018

16 квітня в Україні старувало тестування PISA-2018, яке триватиме до 30 травня.

У ньому беруть участь майже 6 400 учнів 15-ти років з 250 закладів освіти (загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, технікумів, ПТНЗ). Від кожного закладу освіти до вибірки учасників потрапило від 3 до 38 осіб.

Завдання тестування - компетентнісні. Тобто побудовані так, щоб виявити здатність учнів вирішувати практичні завдання. Перевірятимуть знання та вміння за трьома напрямками: читацька грамотність, математична грамотність, природничо-наукова грамотність.

"В Україні цього року учні проходитимуть тестування впродовж 2-х годин, працюючи з одним з 30 тестових зошитів. Тестування в різних закладах відбуватиметься у різні дні, відповідно до графіка, узгодженого з органами управління освітою й закладами освіти. Учасники тестування можуть використовувати лише калькулятори. Використання інших електронних пристроїв (мобільних телефонів, смартфонів, планшетів) заборонене. Під час тестування учасники можуть виходити з аудиторії, але лише в супроводі представника закладу освіти", - пояснив директор УЦОЯО Вадим Карандій.

"PISA - це дуже потужна та впливова програма з оцінки якості освіти, яка здійснюється під егідою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Вона проводиться кожні три роки, щоб можна було відстежити прогрес у досягненні навчальних результатів. Ми стали учасниками сьомого циклу дослідження й долучилися в ньому до 80 країн світу", - повідомила міністерка освіти і науки Лілія Гриневич.

http://studway.com.ua/v-ukraini-pochalosya/

Міжнародна програма з оцінювання освітніх досягнень учнів (англ. Programme for International Student Assessment, PISA) - міжнародне дослідження, координоване ОЕСР. Його метою є отримання порівнюваних даних про рівень знань і вміння їх застосовувати на практиці учнів, віком 15 років, з метою підвищення якості викладання і організації систем освіти. У 2018 році участь у дослідженні вперше має взяти Україна.

+ Натиснить, щоб читати далі

Програма PISA була заснована 1997 року. PISA оцінює навички і знання, важливі з точки зору проблем, перед якими 15-річні постануть в їхньому дорослому житті. Відправною точкою є поняття <грамотності> (literacy), що стосується "здатності застосовувати знання та навички, аналізувати, аргументувати і ефективно комунікувати в процесі вирішення та інтерпретації проблем у різних ситуаціях" (OECD 2003: 23).

Дослідницькі інструменти спрямовані на вивчення вміння практичного використання знань і навичок з різних галузей. Дослідження відсилає до ідеї <безперервного навчання> - мотивації і умов, що сприяють самостійності в здобутті нових знань. Тому зміст завдань багато в чому корениться в повсякденних ситуаціях. PISA тести досить відрізняються від типової шкільної роботи, пов'язаної з конкретними навчальними програмами.

У дослідженні PISA виділяє три основних напрямки: читання і інтерпретацію (англ. reading literacy), математики (англ. mathematical literacy) і знання в галузі природничих наук (англ. scientific literacy). Опитування проводиться кожні три роки, починаючи з 2000 р. У кожному наступному дослідженні наголос робиться на вивченні однієї галузі: у 2000 році це було розуміння прочитаного, 2003 - математика, 2006 - знання природничих наук. У 2003 році вивчали додатково вміння вирішувати проблеми (англ. problem solving).

Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/PISA

Готуємось до участі у міжнародному оцінюванні освітніх досягнень

PISA- програма міжнародного оцСнювання учнів. У 2018 році участь у цьому дослідженні вперше візьме Україна. PISА оцінює навички і знання, важливі з точку зору проблем, перед якими п'ятнадцятирічні учні постануть в їхньому дорослому житті.

PISА-тести досить відрізняються від типової шкільної роботи, пов'язаної з конкретними навчальними програмами. Педагоги нашої школи розпочали підготовку до участі у дослідженні PISА. 28. 05.2017 року відбулися засідання методичних об'єднань вчителів гуманітарного циклу, вчителів природничо-математичного циклу та вчителів початкових класів, основною метою яких було познайомити педагогів із специфікою організації та проведення дослідження PISА-2018 в Україні. Учителі ознайомилися із завданнями PISА минулих років та виконували такі завдання із вибірки дослідження для пілотного етапу. Розв'язуючи завдання, вчителі ще раз переконалися у важливості компетентісного підходу до змісту освіти і оцінювання.

Український центр оцінювання якості

Про PISA: http://pisa.testportal.gov.ua/

Прикалди завдань: http://pisa.testportal.gov.ua/instruments