Прозорість та інформаційна відкритість закладу
Дитяча творчість
Безпека та здоровий спосіб життя
Професія тижня

PISA: Міжнародна програма з оцінювання освітніх досягнень учнів

Міжнародна програма з оцінювання освітніх досягнень учнів (англ. Programme for International Student Assessment, PISA) - міжнародне дослідження, координоване ОЕСР. Його метою є отримання порівнюваних даних про рівень знань і вміння їх застосовувати на практиці учнів, віком 15 років, з метою підвищення якості викладання і організації систем освіти. У 2018 році участь у дослідженні вперше має взяти Україна.

+ Натиснить, щоб читати далі

Програма PISA була заснована 1997 року. PISA оцінює навички і знання, важливі з точки зору проблем, перед якими 15-річні постануть в їхньому дорослому житті. Відправною точкою є поняття <грамотності> (literacy), що стосується "здатності застосовувати знання та навички, аналізувати, аргументувати і ефективно комунікувати в процесі вирішення та інтерпретації проблем у різних ситуаціях" (OECD 2003: 23).

Дослідницькі інструменти спрямовані на вивчення вміння практичного використання знань і навичок з різних галузей. Дослідження відсилає до ідеї <безперервного навчання> - мотивації і умов, що сприяють самостійності в здобутті нових знань. Тому зміст завдань багато в чому корениться в повсякденних ситуаціях. PISA тести досить відрізняються від типової шкільної роботи, пов'язаної з конкретними навчальними програмами.

У дослідженні PISA виділяє три основних напрямки: читання і інтерпретацію (англ. reading literacy), математики (англ. mathematical literacy) і знання в галузі природничих наук (англ. scientific literacy). Опитування проводиться кожні три роки, починаючи з 2000 р. У кожному наступному дослідженні наголос робиться на вивченні однієї галузі: у 2000 році це було розуміння прочитаного, 2003 - математика, 2006 - знання природничих наук. У 2003 році вивчали додатково вміння вирішувати проблеми (англ. problem solving).

Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/PISA

Готуємось до участі у міжнародному оцінюванні освітніх досягнень

PISA- програма міжнародного оцСнювання учнів. У 2018 році участь у цьому дослідженні вперше візьме Україна. PISА оцінює навички і знання, важливі з точку зору проблем, перед якими п'ятнадцятирічні учні постануть в їхньому дорослому житті.

PISА-тести досить відрізняються від типової шкільної роботи, пов'язаної з конкретними навчальними програмами. Педагоги нашої школи розпочали підготовку до участі у дослідженні PISА. 28. 05.2017 року відбулися засідання методичних об'єднань вчителів гуманітарного циклу, вчителів природничо-математичного циклу та вчителів початкових класів, основною метою яких було познайомити педагогів із специфікою організації та проведення дослідження PISА-2018 в Україні. Учителі ознайомилися із завданнями PISА минулих років та виконували такі завдання із вибірки дослідження для пілотного етапу. Розв'язуючи завдання, вчителі ще раз переконалися у важливості компетентісного підходу до змісту освіти і оцінювання.

Український центр оцінювання якості

Про PISA: http://pisa.testportal.gov.ua/

Прикалди завдань: http://pisa.testportal.gov.ua/instruments